Принципи на работа

Качеството – задължение на всички служители от фирмата


Водещата роля на ръководителя на фирмата – гарантира качеството на предлаганите продукти и услуги.


Повишаване на квалификацията на персонала – решаване на важни проблеми по качеството.


Обновленията и инвестициите в качеството – ключ към конкурентно способността


Лоялност към всички конкуренти, клиенти и доставчици


Постоянен контакт с клиента

Към началото