ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО НА “МЕТАЛ МИКРОН” ООД – Дупница

  1. Качеството – задължение на всички служители от фирмата.
  2. Водещата роля на ръководителя на фирмата – гарантира качеството на предлаганите продукти и услуги.
  3. Повишаване на квалификацията на персонала – решаване на важни проблеми по качеството.
  4. Обновленията и инвестициите в качеството – ключ към конкурентно способността.
  5. Управление на качеството – предотвратяване на грешки.
  6. Лоялност към всички конкуренти, клиенти и доставчици.
  7. Постоянен контакт с клиента.